Συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Ψηφιοποίηση έργων εμπνευσμένων Ελλήνων και ξένων δημιουργών εμπνευσμένων από τον ελληνικό πολιτισμό και δημιουργία ψηφιακού μουσείου.