Υποστηρικτές (Ιδρύματα/ Εταιρείες) 

Ιδρύματα και εταιρείες  στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (CSR), στηρίζουν έμπρακτα τον οργανισμό ώστε να μπορεί αυτοδύναμα να υλοποιεί έργα και δράσεις για τη διαφύλαξη της άυλης πολιτιστικής κληρονομίας, την ενίσχυση της πολιτιστικής επιχειρηματικότητας και την ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού μέσα από τη σύγχρονη δημιουργία.

Copyright © 2020-2021 - All rights reserved | Created with by Crazy Lemon

Shopping cart0
Επιλέξτε έναν από τους τρόπους στήριξης