ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Σχετικά με την πολιτική επιστροφής χρημάτων δωρεάς, κάθε ποσό δωρεάς που καταβάλλεται στον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Branding Heritage χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη στήριξη των δράσεων και των προγραμμάτων που υλοποιεί ο οργανισμός. Οι δωρεές προς το «Branding Heritage» είναι κατ’ αρχήν ανέκκλητες και δεν επιστρέφονται. Kατ’ εξαίρεση, η επιστροφή χρημάτων είναι δυνατή μόνο στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρητής συμπλήρωσε εσφαλμένα το ποσό της δωρεάς. Σε αυτήν την περίπτωση, ο δωρητής θα πρέπει να υποβάλει, εντός μίας (1) εργάσιμης ημέρας από την πραγματοποίηση της δωρεάς, σχετικό αίτημα επιστροφής χρημάτων, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση brandingheritage@gmail.com όπου θα αναγράφεται το επιθυμητό ποσό της δωρεάς που θέλει να πραγματοποιήσει. Η επιστροφή του υπερβάλλοντος ποσού θα γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τον οργανισμό.

Copyright © 2022 - All rights reserved | Created with by Crazy Lemon

Shopping cart0
Επιλέξτε έναν από τους τρόπους στήριξης