Συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας

Διαφύλαξη και ανάδειξη της υφαντικής στην Κρήτη και αξιοποίησή της στη σύγχρονη δημιουργία.

Πρόκειται για ένα έργο ψηφιακής δράσης πολιτισμού που στοχεύει στην ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας με τη συνδρομή της τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην ψηφιοποίηση συλλογών του οργανισμού (3d απεικονίσεις) και τη διάθεση τους σε ψηφιακό περιβάλλον σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) Κρήτης.
 
Shopping cart
Επιλέξτε έναν από τους τρόπους στήριξης