Αικατερίνη Καμηλάκη

Ομότιμη Ερευνήτρια | τ. διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας, Ακαδημία Αθηνών

Ομότιμη Ερευνήτρια, Πρώην Διευθύντρια του Κέντρου Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, το οποίο αναδιοργάνωσε και εκσυγχρόνισε, με την ψηφιοποίηση των Συλλογών του, τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων, τον εμπλουτισμό των εκδόσεών του, τη διοργάνωση διεθνών συνεδρίων, εκθέσεων και την ίδρυση θεματικών μουσείων. Δημοσίευσε βιβλία και εκατοντάδες άρθρα, επόπτευσε ερευνητικά προγράμματα μεγάλης κλίμακας. Ανέδειξε τη σημασία του λαϊκού πολιτισμού ως ζωντανού στοιχείου του πολιτισμού και μέσου για την σύγχρονη τοπική ανάπτυξη.

Είναι μέλος: της Εθνικής Επιτροπής για την Άυλη Πολιτιστική Κληρονομιά του Υπουργείου Πολιτισμού, της Εθνικής Επιτροπής Ελλάδα 2021. Πρόεδρος Επιτροπής για τη Χειροτεχνία του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Some of Works

Copyright © 2020-2021 - All rights reserved | Created with by Crazy Lemon

Shopping cart0
Επιλέξτε έναν από τους τρόπους στήριξης