Συνεργασία με το Ίδρυμα Καρέλια

Το Ίδρυμα Καρέλια στηρίζει το έργο του οργανισμού με τίτλο Contemporary Loom-Τhe weavers of Greece | Peloponnese

Έχοντας χρέος και μνήμη απέναντι στην πλούσια παράδοση του τόπου μας, το έργο αυτό έχει στόχο να διαφυλάξει και να αναδείξει την υφαντική τέχνη της χώρας, να καταγράψει παραδοσιακές τεχνικές, να στηρίξει με μια εξελιγμένη μεθοδολογία τους υφαντές και τις υφάντρες ώστε να αποκτήσουν τα απαραίτητα εφόδια και γνώσεις για επιχειρηματική εξέλιξη και εξωστρέφεια.  Στην Πελοπόννησο και ειδικότερα στη Μεσσηνία  το έργο θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με το Λύκειο Ελληνίδων Καλαμάτας και την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση (ΚοινΣεπ) για την Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση Knowl με την υποστήριξη του Ιδρύματος Γ. & Β. Καρέλια.  Η στήριξη του έργου μας στη Μεσσηνία από το ίδρυμα Καρέλια είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς η πολύτιμη παρακαταθήκη της Βικτώριας Καρέλια στον ελληνικό πολιτισμό θα προσδώσει επιπρόσθετη αξία. Η συνεργασία μας επίσης με το Λύκειο Ελληνίδων Καλαμάτας και την πρόεδρό του Τζίνα Καρέλια θα συμβάλει στην προσπάθεια για την ενίσχυση του παραδοσιακού επαγγέλματος της υφάντρας και την ένταξή του σε ένα σύγχρονο περιβάλλον. Στόχος μας να αποδείξουμε πως ο πολιτισμός και η επιχειρηματικότητα μπορούν να συμπορευθούν, να διαφυλάξουμε ένα σημαντικό κομμάτι της άυλης πολιτιστικής μας κληρονομιάς, να ενισχύσουμε την οικονομική ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών, να στηρίξουμε ανθρώπους που κρατούν ζωντανή την υφαντουργία αλλά κυρίως να δώσουμε στους νέους καλλιτέχνες της υφαντικής τα απαραίτητα εφόδια για ανάπτυξη. Το έργο προβλέπει τη δημιουργία μιας σύγχρονης βάσης δεδομένων επαγγελματιών υφαντικής με έμφαση στην εικόνα και τη σύγχρονη δημιουργία, ψηφιοποίηση και εγχειρίδια βασικών τεχνικών, καθώς και εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Copyright © 2020-2021 - All rights reserved | Created with by Crazy Lemon

Shopping cart0
Επιλέξτε έναν από τους τρόπους στήριξης