Όνομα δικαιούχου: Branding Heritage Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
Τράπεζα Πειραιώς
Αρ. λογαριασμού: 5030086697275
IBAN: GR3601720300005030086697275
SWIFT-BIC: PIRBGRAA