Καραλή Λίλιαν

Καραλή Λίλιαν

Η Λίλιαν Καραλή-Γιαννακοπούλου, από το 1980 έως το 1988 υπηρέτησε στο Ανθρωπολογικό Μουσείο της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ από το 1988 ως σήμερα διδάσκει Περιβαλλοντική και Προϊστορική Αρχαιολογία στο τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μάθημα που διδάχθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα τη δεκαετία του 1980, από την ίδια.

Έπειτα από πολύχρονες προσπάθειες, το 2003 η κα Καραλή ίδρυσε το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας που στεγάζει τα όνειρα μιας ομάδας εκκολαπτόμενων αρχαιολόγων, έχει στόχο την εκπαίδευση στη μελέτη αρχαιοπεριβαλλοντικού υλικού, την υποστήριξη της έρευνας και αναλαμβάνει πανεπιστημιακά ερευνητικά προγράμματα, αλλά και τη διοργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, συμποσίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και ημερίδων με καταξιωμένους επιστήμονες.

Κύριοι ερευνητικοί τομείς της κα Καραλή είναι, πέρα από την Περιβαλλοντική Αρχαιολογία, η Ελληνική και παγκόσμια προϊστορία (Παλαιολιθική, Μεσολιθική, Νεολιθική, και Εποχή του Χαλκού), η Βιο-αρχαιολογία (ανθρώπινα και ζωικά κατάλοιπα, όστρεα) και η προϊστορική Τεχνολογία. Εχει λάβει δεκάδες διακρίσεις και βραβεία, έχει δώσει διαλέξεις σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, Ιδρύματα και Μουσεία της Ελλάδος και του εξωτερικού, σε Ευρώπη (Sorbonne, Toulouse, Amsterdam, Groningen, Ghent, Glasgow, Valencia, Nice, Pisa, Novosibirsk, Moscow κ.ά..), Αμερική (Harvard, Princeton, Santa Barbara) και στην Ασία (International Research Center Nichibunken, Sokendai, Tokyo, Nagoya, Kyoto, Beijing, National Taipei University, Academia Sinica).

Είναι μέλος σημαντικών επιστημονικών επιτροπών, μεταπτυχιακών εργασιών και διατριβών, συμβουλίων και εκλεκτορικών σωμάτων (ΙΚΥ, ΔΟΑΤΑΠ, ΚΑΣ, Τοπικό συμβούλιο Ν. Αιγαίου) και έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 100 διασκέψεις και διεθνή συνέδρια. Εχει στο ενεργητικό της περί τα 25 σεμινάρια και διεθνή συνέδρια, καθώς και 120 δημοσιεύσεις σε άρθρα σε ελληνικά και ξένα περιοδικά αλλά και μελέτες σχετικά με το παλαιοπεριβάλλον, την ανθρωπολογία, την αρχαιοζωολογία, την αρχαιομαλακολογία.
Η κα Καραλή διαθέτει πλούσιο ανασκαφικό και συγγραφικό έργο (10 βιβλία) και ειδικεύεται στη μελέτη βιοαρχαιολογικών καταλοίπων (όστρεα, ζωικά και ανθρώπινα οστά).

Αξίζει να σημειωθεί ως χαρακτηριστικό της πολυδιάστατης επιστημονικής της δραστηριότητας η αρχαιολογική μελέτη για την πραγματοποίηση μακέτας της Ακροπόλεως και της Αρχαίας Αγοράς, η οποία έχει εγκατασταθεί σε πάρκο-εκθεσιακό χώρο της Ταϊβάν, μαζί με άλλες αναπαραστάσεις των σημαντικότερων μνημείων του κόσμου. Για τη μελέτη αυτή της απενεμήθη έπαινος από το Μορφωτικό Τμήμα της διπλωματικής αντιπροσωπείας που εδρεύει στη χώρα μας.

Τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα της είναι: Η δημοσίευση της πανεπιστημιακής ανασκαφής του σπηλαίου «Λεοντάρι», η διοργάνωση μελετών και εκδηλώσεων με την Επιστημονική Ομάδα Περιβαλλοντικής Αρχαιολογίας του ΕΚΠΑ, ο εμπλουτισμός και η οργάνωση των διδακτικών αρχαιοπεριβαλλοντικών συλλογών στο Μουσείο του Τομέα Αρχαιολογίας και Ιστορίας της Τέχνης, η μελέτη και δημοσίευση αρχαιολογικών υλικών από ανασκαφές στην Ελλάδα (Αγορά, Θορικός, Ακρωτήρι, Κώς-Καρδάμαινα, Καρχηδών, Δελφοί, Θεσσαλονίκη), αλλά και στο εξωτερικό.